Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Oferta ubezpieczeniowa PZU SA

Oferta ubezpieczeniowa PZU Życie S.A. dla członków Związku tworzących Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

            Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP podjął działania w celu umożliwienia członkom Związku i ich rodzinom nabycie grupowej polisy ubezpieczeniowej, korzystniejszej od indywidualnej.

            Do programu może przystąpić członek Związku należący do koła na terenie działania Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, jego małżonek oraz dorosłe dzieci.

            Program jest skierowany do osób, które nie ukończyły 69 roku życia.

            Poniższa tabela zawiera porównanie kwot świadczeń ubezpieczenia indywidualnego (w kolorze czarnym) z grupową ofertą dla PZW ZŻWP (w kolorze niebieskim)......

czytaj dalej...

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU KRONIK KÓŁ ZŻWP PRZEPROWADZANEGO PRZEZ POMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZŻWP W DNIACH OD 10 MARCA DO 1 GRUDNIA 2014 R.

czytaj dalej...

Polityka Senioralna na lata 2014-2020 - I Kongres Zdrowego...

Rząd w grudniu 2013 r. przyjął założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020. To pierwszy ogólnopolski program dla osób starszych. Zakłada on m.in. aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową.

czytaj dalej...

Prenumerata Głosu Weterania i Rezerwisty

Wydawca i zasady prenumeraty czasopisma Związku Żołnierzy Wojska Polskiego GŁOS WETERANA i REZERWISTY

czytaj dalej...

LIKWIDACJA „MARTWYCH STOPNI WOJSKOWYCH”

Zgodnie z nowelizacją ustawy o służbie wojskowej, zwanej też ustawą pragmatyczną, która obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. likwidacji ulegają tzw. „martwe stopnie wojskowe”.

czytaj dalej...


Licznik odwiedzin: 433006