Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Polityka Senioralna na lata 2014-2020 - I Kongres Zdrowego...

Rząd w grudniu 2013 r. przyjął założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020. To pierwszy ogólnopolski program dla osób starszych. Zakłada on m.in. aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową.

czytaj dalej...

Prenumerata Głosu Weterania i Rezerwisty

Wydawca i zasady prenumeraty czasopisma Związku Żołnierzy Wojska Polskiego GŁOS WETERANA i REZERWISTY

czytaj dalej...

LIKWIDACJA „MARTWYCH STOPNI WOJSKOWYCH”

Zgodnie z nowelizacją ustawy o służbie wojskowej, zwanej też ustawą pragmatyczną, która obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. likwidacji ulegają tzw. „martwe stopnie wojskowe”.

czytaj dalej...

Nadawanie odznaczeń

       W załączeniu zamieszczam pismo Zarządu Głównego ZŻWP w sprawie podstawowych przepisów, uwag i uchybień związanych ze składaniem wniosków o nadanie orderów i odznaczeń, mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz nadawania wyróżnień związkowych - do należytego zastosowania.

czytaj dalej...

Nowelizacja Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej

Nowelizacja Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi W dniu 18 grudnia 2013 r. ukazała się Decyzja Nr...
czytaj dalej...


Licznik odwiedzin: 204872