Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Regulamin

REGULAMIN

KONKURSU KRONIK KÓŁ ZŻWP PRZEPROWADZANEGO PRZEZ POMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZŻWP
W DNIACH OD 10 MARCA DO 1 GRUDNIA 2014 R.

Celem konkursu jest podniesienie na wyższy poziom merytoryczno - estetyczny stopnia dokumentowania działalności organizacyjnej i dorobku kół Związku.

  1. W konkursie  kronik oceniane będą lat 2010 -2014.
  2. Konkurs dotyczy wszystkich kół podległych PZW w Gdańsku .
  3. Ocena zostanie dokonana przez powołaną na szczeblu PZW komisję w miesiącu grudniu 2014 r.
  4. W konkursie oceniane zostaną następujące zagadnienia i problemy:

- ciągłość prowadzenia kroniki w latach 2010-2014,
- strona techniczno – graficzna kroniki (oprawa, forma i format),
- treści kroniki, stylistyka, czytelność, kaligrafia itp.,
- formy graficzno – wizualne,
- fotografika, montaż i opisy,
- wyeksponowanie współpracy z jednostką patronacką i innymi organizacjami,
- popularyzacja nowatorskich form działania koło,
- wycinki i publikacje prasowe dotyczące koła,
- eksponowanie wyróżnień koła (dyplomy, podziękowania),
- popularyzacja i wyróżnianie przodujących członków koła,
- inne nie wymienione wyżej ciekawe formy graficzne i opisowe.

       5.  Przy ocenie kronik przez komisję zostanie przyjęta 10 stopniowa skala ocen.
       6.  Koła prezentujące najlepsze kroniki zostaną wyróżnione nagrodami i dyplomami.

                                                                                                    Opracował

                                                                                Wiceprezes PZW ds. społecznych
                                                                              ppłk w st. spocz. Ryszard BOGACKI

Gdańsk 10 marca 2014 r.
Licznik odwiedzin: 362331