Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Kadencja 2022-2026

Prezes Zarządu ppłk Jerzy Gawłowski
Sekretarz: kol. mjr Zbigniew Rozwadowski; tel.: 58 302 74 33; e-mail: zbyszekrozwadowski@op.plLicznik odwiedzin: 433040