Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Zaproszenia

11.09.2022

Koleżanki i Koledzy,

       Z inicjatywy Koła nr 2 ZŻWP w Gdyni Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zamierza zorganizować w dniu 2 października 2022 r. wycieczkę do Helu w celu uczczenia 83 rocznicy zakończenia walk w rejonie Helu w październiku 1939 roku oraz roli 2 Morskiego Plutonu Żandarmerii w obronie Morskiego Rejonu Umocnionego Hel.

        W programie wycieczki przewidziano złożenie wiązanek pod pomnikiem Obrońców Helu oraz pod obeliskiem z tablicą pamiątkową 2 Plutonu Żandarmerii; zwiedzenie stanowiska Baterii im. Heliodora Laskowskiego i Muzeum Obrony Wybrzeża/ Muzeum Helu oraz wykład nt.: Rola 2 Morskiego Plutonu Żandarmerii w obronie Morskiego Rejonu Umocnionego Hel w sali dydaktycznej MOW, a na zakończenie ognisko integracyjne (pieczenie kiełbasek itp.).

      Przejazd nastąpi autobusem użyczonym bezpłatnie przez Urząd Miasta Gdańska, poczynając od Gdańska o godz. 8.00 spod dworca Gdańsk Wrzeszcz; o godz. 8.45 sprzed gmachu poczty przy Dworcu Gdynia Główna oraz – ewentualnie – o godz. 9.00 spod tzw. żyrafy vis-à-vis dworca (za Mc’Donalds) w Rumi. Wyjazd z Helu nastąpi ok. godz. 17.00.

      Koszt uczestnictwa wynosi tylko 20 zł dla członków Związku i 30 zł dla osób niezrzeszonych. Organizatorzy gorąco zapraszają do udziału w tym wydarzeniu członków Związku wraz z rodzinami, a zapisy przyjmują i wszelkich informacji udzielają kol. kol. wiceprezesi PZW ZŻWP mjr Sławomir Bielak (tel. 793 962 292, 727 008 103, e-mail: arkasza1@vp.pl) i kmdr Roman Augustyniak (tel. 600 241 837, e-mail: romana50@o2.pl).

Serdecznie zapraszamy!

 

 

ORP BŁYSKAWICA. WIERNY OKRĘT” – unikatowy album i ilustracje legendarnej Błyskawicy 26 września 2022 r. o godz. 12.00 w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się promocja albumu fotograficznego poświęconego losom legendarnej „Błyskawicy”. Wydarzenie...

czytaj dalej...

Nowo wybrane władze ZŻWP

25.06.2022

W Ł A D Z E NACZELNE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
wybrane na XII Krajowym Zjeździe Delegatów

ZARZĄD GŁÓWNY
1. Prezes Związku - płk Marek Bielec
2. Wiceprezesi Zarządu Głównego: - płk Miłosz Biały - płk Stanisław Kalski
3. Sekretarz Generalny Zarządu Głównego...

czytaj dalej...

XI Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP

20.06.2022

Delegatom Pomorskiej Organizacji Związkowej, tj.: kol. kol. ppłk. Zbigniewowi Drozdkowi, kmdr Bożenie Szubińskiej i kmdr. Romanowi Augustyniakowi życzymy owocnych obrad!

 

czytaj dalej...

Obradował ZG ZZWP

23.05.2022

     W  Warszawie na Marszałkowskiej 115 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kończące pracowitą, wydłużoną przez pandemię XI kadencję. Prowadził je prezes Związku kol. płk Marek Bielec, a wśród uczestników był m. in. honorowy prezes...

czytaj dalej...

Oświadczenie

02.04.2022

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Organizacja Pożytku Publicznego
Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku ______________________________________________________________________________________________________________________ Zawsze wierni Ojczyźnie!

                                                                                                                                                     Gdańsk, 1 kwietnia 2022 r..

Oświadczenie

     W imieniu Pomorskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, reprezentowanej w Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego stanowczo protestujemy przeciwko wszelkim próbom usunięcia czołgu - pomnika umiejscowionego na cokole w gdańskiej Alei Zwycięstwa. Pragniemy przypomnieć, że w czasie II wojny światowej, pod numerem bocznym 121, służył on w 1 Brygadzie Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, z którą przeszedł cały szlak bojowy, w tym – pod dowództwem por. Juliana Miazgi walczył o przywrócenie Gdańska do Macierzy.

      Wieloletnią tradycją został utwierdzony w tym właśnie miejscu i dobrze służy przywoływaniu wdzięcznej pamięci o ludziach, którzy w zwycięskim marszu do Berlina przywrócili umęczonej ziemi wolność i upragniony pokój. Pomnik ten stanowi widoczny, coraz rzadszy symbol walki żołnierza polskiego i jego krwi przelanej podczas II wojny światowej podczas wyzwalania ziemi pomorskiej spod okupacji hitlerowskiej; krwi – jak to swoim czasie ujął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – która ma jednaki kolor i jednaką cenę. 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte była stricte polską jednostką wojskową i mimo ówczesnego, operacyjnego podporządkowania dowództwu Armii Czerwonej – walczyła w imię i w interesie Rzeczypospolitej; jej wyzwolenia i niepodległości.

         Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, a w tym jego Pomorska Organizacja, zrzesza wielotysięczne środowisko byłych żołnierzy Wojska Polskiego oraz wdów i innych członków rodzin po zmarłych żołnierzach; w większości ludzi w podeszłym wieku, nierzadko dźwigających na swych barkach ogrom gorzkich doświadczeń z lat wojny i okupacji. Żołnierska społeczność w zdarzających się tu i ówdzie zamachach na symbole patriotycznego męstwa upatruje celowego działania sił wrogich wobec całego systemu wartości, za które przyszło ginąć oraz wiernie służyć Ojczyźnie przez dziesiątki lat ofiarnej służby i pracy. Nie możemy się zgodzić na macosze traktowanie wielu tysięcy Polaków, którzy swe życie i wierną służbę poświęcili najwyższemu dobru – obronie Ojczyzny, za którą także trzeba było zapłacić najwyższą cenę.

        Liczymy, że władzom Województwa Pomorskiego i Miasta Gdańska nie zbraknie wyobraźni i odpowiedzialności, aby przeciwstawić się tym siłom i tym ludziom, którzy w swych koniukturalnych zapędach usiłują wykorzenić ze świadomości historycznej i społecznej Polaków wojenne, wojskowe i patriotyczne tradycje, w których czołg-pomnik 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte z Alei Zwycięstwa w Gdańsku stanowi widomy symbol i zajmuje poczesne miejsce.

        Z poważaniem

kmdr rez. dr Ryszard Czarnota
Członek Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego
przy Marszałku Województwa Pomorskiego
z ramienia Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

czytaj dalej...

Współcześni herosi

13.03.2022

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
W załączeniu przesyłam wypowiedź Prezesa Związku płk Marka Bielca dotyczącego aktualnej sytuacji miltarno - politycznej. zamieszczoną na stronie internetowej Związku - zzwp.pl. Wypowiedź ta jest stanowiskiem Związku w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Proszę Koleżanki i Kolegów o przekazanie treści wypowiedzi członkiniom i członkom Związku. 
Z pozdrowieniami
ppłk Zbigniew Drozdek

czytaj dalej...


Licznik odwiedzin: 469512