Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Prenumerata Głosu Weterania i Rezerwisty

Wydawca i zasady prenumeraty czasopisma Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
GŁOS WETERANA i REZERWISTY

        Miesięcznik można zaprenumerować zbiorowo za pośrednictwem zarządów wojewódzkich, rejonowych, kół oraz indywidualnie (Stanisław Kordowski, tel. 600 247 095).

         Opłaty wynoszą: w prenumeracie indywidualnej 1 egz. miesięcznie – 7,00 zł;  w prenumeracie zbiorowej (powyżej 5 egz.) – 6,50 zł. Prenumerata roczna: indywidualna – 84 zł, zbiorowa – 78 zł. KOnto podano poniżej.

          Dokonano zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie  „Numer Aktualny” prezentowane są tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.

        Ponadto informujemy, że począwszy od numeru lutowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, wprowadzono dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.

     Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej; Miłosz Biały, tel. kom. 506 116 777) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.

      Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).


    VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa
Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
Licznik odwiedzin: 201991