Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

  

Posiedzenie Prezydium PZW ZŻWP 11.10.2021r.

Prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Zbigniew Drozdek przywitał przybyłych 7 członków Prezydium (lista uczestników posiedzenia w załączeniu) przedstawiając im główne cele spotkania. Pierwszym celem było przygotowanie materiałów na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, które odbędzie się w dniu 25.10.2021 r., natomiast drugim istotnym celem są przygotowania do XI Zjazdu Delegatów Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej. Następnie przyjęto przedstawiony przez Prezesa PZW ZŻWP porządek dnia.

czytaj dalej...

Obchody 78 rocznicy bitwy pod Lenino w Gdańsku.

W dniach 12 – 13 października na ziemi białoruskiej pod Lenino 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki dowodzona przez gen. bryg. Zygmunta Berlinga stoczyła pierwszą bitwę z Niemcami. W krwawych walkach dywizja poniosła straty: 510 zabitych, 1776 rannych, 776 zaginionych i wziętych do niewoli. Natomiast Niemcy stracili 1500 żołnierzy a 326 dostało się do niewoli. Żołnierze 1 DP zniszczyli 72 karabiny maszynowe, 42 działa i moździerze, 2 czołgi oraz strącili 5 samolotów...

 
czytaj dalej...

Posiedzenie Zarzadu Głównego ZŻWP 28.09.2021r.

W dniu 28.09.2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w którym z ramienia PZW uczestniczyli, jego prezes ppłk Zbigniew Drozdek oraz kmdr Bożena Szubińska. Spośród 32 członków Zarządu Głównego w spotkaniu uczestniczyło 14 osób, natomiast 13 przesłało pełnomocnictwa do głosowania, dzięki czemu zgodnie z zapisami Statutu można było prawomocnie podejmować uchwały...

czytaj dalej...

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego w Gdańsku...

 Sejm uchwałą z 11 września 1998 roku ustanowił dzień 27 września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego na pamiątkę rocznicy utworzenia we wrześniu 1939 r pierwszych tajnych organizacji, które były pierwszymi zrębami państwa podziemnego. W 82 rocznicę tego historycznego wydarzenia przy pomniku Podziemnego Państwa Polskiego na Targu Rakowym w Gdańsku odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz samorządowych, organizacji kombatanckich, wojska, organizacje harcerskie z pocztami sztandarowymi oraz młodzież szkolna. Oprawę obchodów zapewniły kompania reprezentacyjna i reprezentacyjna orkiestra Marynarki Wojennej...

czytaj dalej...

Posiedzenie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP...

W dniu 20.09.2021 r. odbyło się posiedzenie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Otworzył je prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ppłk Zbigniew Drozdek witając przybyłych członków Zarządu oraz prezesów kół.

Tradycyjnie, odśpiewano Pieśń Związku i minutą ciszy uczczono pamięć członków związku, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną wachtę i wartę (członek PZW mjr Lech Dąbski zm. 15.04.2021r.)...

czytaj dalej...


Licznik odwiedzin: 432940