Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Zebranie w Kole Nr 21 Gdynia.

W dniu 12 czerwca odbyło się planowe spotkanie w Kole nr 21ZŻWP w Gdynia Babie Doły. Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia Proporca Honorowego Koła nr 21. W dniu 12.06 obchodziliśmy V rocznicę Aktu Nadania dla Koła nr 21 Proporca Honorowego Koła nr 21. Prezes Koła Edward Golis odczytał treść Aktu Nadania, a następnie Aktu Fundacji Proporca Honorowego odczytując listę fundatorów oraz wymieniając rodziców chrzestnych Proporca a także skład Społecznego Komitetu Fundatorów Proporca. Następnie zostały wymienione uroczystości w których Proporzec brał udział. Z tej okazji za zasługi poniesione w tej V letniej służbie dla Koła nr 21 na wniosek Zarządu Koła nr 21 podjęto decyzję o uhonorowaniu Proporca Honorowego poprzez dodanie do drzewca orła zamiast grota. Osoby które przekazały darowiznę na orła będą umieszczone na liście darczyńców, która będzie dodana do Aktu Nadania Proporca. Następnie prezes Koła Edward Golis dokonał wymiany godła w proporcu. Odśpiewaliśmy Pieśń ZŻWP. Prezes koła przywitał przybyłych gości i członków Koła ,Prezesa Pomorskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP pana kmdr.por. BL Eugeniusza Podolaka.prezesa MKSLW kmdr.Pawła Padiasa, prezesa ZOR w Gdynia Pana płk. Henryka Kościńskiego, Komandora Pomorskich Komandorii Bractwa Liderów pana gen.bryg. Grzegorza Sobczyńskiego. Następnym punktem była informacja o działalności Koła za okres od 8 maja do12 czerwca. Pierwszym punktem była informacja z posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w dn. 28.05 oraz informacja o odznaczeniach. W dniu 12.05. delegacja koła brała udział w obchodach 83 rocznicy śmierci Marszałka J. Piłsudskiego w Gdańsku. W dniu 13.05 zostało podpisane porozumienie z Morskim Klubem Seniorów Lotnictwa Wojskowego, a 15 05 w obchodach Dnia Strażaka w Gdyni. W dniu 17.05 delegacja naszych pań uczestniczyła w wojewódzkich obchodach Dnia Matki. A w dn. 20 05 pożegnaliśmy "Dar Młodzieży " w wypłynięciu w rejs dookoła świata. W dniu 29.05 braliśmy udział w obchodach Dnia Weterana Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych na ORP Błyskawic. Następnie prezes podał harmonogram zamierzeń na okres od 13.06 do 11.09. W dniu 13.06 odbędą się uroczystości zakończenia służby wojskowej Dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW w Gdyni Babie Doły pana kmdr.Tadeusza Drybczewskiego. Pozostałe zamierzenia zgodnie z planem . Odbyła się także wtórna ceremonia otrzymania stopni związkowych przez naszych członków Sławomira Dzięgielewskiego oraz Ryszarda Lorczyńskiego . Na wniosek Komandorii Bractwa Liderów Gdynia Babie Doły na stopnie oficerskie awansowani zostali na kmdr.por. Sławomir Dzięgielewski a na kpt.mar. Ryszard Lorczyński. Wtórnego ( bo pierwszy był w Warszawie) aktu nominacji dokonał gen.bryg. Bractwa Liderów Grzegorz Sobczyński. Następnie zostały wręczone odznaczenia za działalność związkową i społeczną. Medalem Pamiątkowym XXXV lecia ZŻWP wyróżniona została kpt. ZP pani Kaletha -Zys a po odczytaniu laudacji, medalem Za Zasługi dla Koła nr 21 Ryszard Lorczyński. Aktu dekoracji dokonał prezes honorowy Koła nr 21, płk. Zenon Smolarek.. Część oficjalną zakończyły życzenia urodzinowe złożone dla członków Koła. Ostatnią częścią było spotkanie integracyjne członków i gości,były gry i zabawy organizowane przez panią Barbarę Kalethę -Zys. 

tekst Edward Golis

zdjęcia Paweł Padias

 
Licznik odwiedzin: 195377