Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Uczczono 78 rocznicę wyzwolenia Gdyni

                Gdynia była jednym z głównych ogniw niemieckiego systemu obronnego nad Zatoką Gdańską. 28 marca 1945 roku ostatecznie wyparto z miasta niemieckich okupantów. Resztki wojsk niemieckich broniły się jeszcze do 5 kwietnia na Oksywiu, prowadząc ewakuację drogą morską na Półwysep Helski. 

                We wtorek, 28 marca 2023 roku, obchodziliśmy 78. Rocznicę Zakończenia Walk o Wyzwolenie Gdyni. Główna uroczystość odbyła się pod pomnikiem „Polska Morska”, w trakcie której delegacje Marynarki Wojennej oraz zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów. Ceremonialne zabezpieczenie uroczystości realizowali marynarze z Komendy Portu Wojennego Gdynia.

                Natomiast o godz. 13.00 pod Pomnikiem-Obeliskiem przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego odbyła się skromna, lecz podniosła uroczystość, inicjowana od lat przez zarząd Koła nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przy AMW i Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 25, ku czci żołnierzy 1 Brygady Pancernej WP im. Bohaterów Westerplatte. Oprócz kilkunastoosobowego grona członków Koła nr 5 SOMW RP przy AMW, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z kół nr 25, nr 4 z Gdyni-Grabówka i Koła nr 21 z Gdyni-Oksywia na czele z wiceprzewodniczącym PZW ZŻWP i prezesem Koła nr 21 kol. kmdr. por. dr. Markiem Sikorskim  obecni byli: radny Rady Miasta Gdyni pan Zenon Roda i przedstawiciel gdyńskiej lewicy pan Marcin Strzelczyk.

                Prowadzący uroczystość kol. kmdr dr Krzysztof Zabiegliński m.in. podkreślił, że dzień 28 marca jest symbolicznym dniem wyzwolenia Gdyni, ponieważ poszczególne jej dzisiejsze dzielnice wyzwalane były w różnych, trudnych dla wyzwolicieli dniach – od 24 marca (Kolibki) po 5 kwietnia (Oksywie). Krótko nawiązał też do ofiar, złożonych przez żołnierzy 1 BPanc. Przypomniał o udziale harcerzy w walkach o wolną Gdynię. Hufiec Harcerzy, działający na jej terenie podczas II wojny światowej, swoimi działaniami harcerze przyczynił się do zatopienia historycznego pancernika Schleswig-Holstein, będącego symbolem agresji na Polskę oraz stworzenia mapy umocnień miasta, dzięki której umożliwiono jego odbicie bez zniszczenia Gdyni. Słowa wdzięczności pod adresem żołnierzy 1 BPanc. wygłosił również radny Miasta Gdyni pan Zenon Roda, a jeden z przedstawicieli Koła nr 4 podzielił się gorzką refleksją na temat niechętnego traktowania tego miejsca i symbolizującego poległych żołnierzy przez niektórych mieszkańców Gdyni.

                Na zakończenie uroczystości złożono pod obeliskiem wiązanki kwiatów i zapalono znicze pamięci oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Tekst: K. Zabiegliński
Foto: K. Zabiegliński, M. Sikorski, R. Woliński
Licznik odwiedzin: 688184