Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

XI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

    Na podstawie postanowień § 28 Statutu ZŻWP w dniach 27-28 czerwca 2017 r. we Włocławku obradował i podejmował decyzje XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

    

 

     W trakcie obrad dokonano wyboru nowych władz oraz uchwalono apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych instytucji państwowych o zaniechanie wszelkich działań mających na celu dyskredytowanie oraz pozbawianie godności, honoru i praw słusznie nabytych, żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy służyli Ojczyźnie w okresie minionego ustroju politycznego.

     Prezesem Związku na X Kadencję został wybrany płk Marek BIELEC. Jednocześnie informujemy, że do Zarządu Głównego wybrani zostali kol. kol. prezes PZW ppłk Zbigniew Drozdek oraz kmdr Bożena Szubińska, którą ponadto powołano na funkcję Pełnomocnika ZG ds. Kobiet. Natomiast kol. kmdr Eugeniusz Konarski został wybrany na stanowisko przewodniczacego Głownej Komisji Rewizyjnej! Gratulujemy!

Poniżej: Apel XI Krajowego Zjazdu Delegatów

 
Licznik odwiedzin: 515977