Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Obchody 34. rocznicy ZŻWP i 70.lecia Zwycięstwa w Malborku

 

                Z okazji 34. rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i 70.lecia zakończenia II wojny światowej w Malborku 12 czerwca br. odbyła się uroczystość obchodów tych doniosłych rocznic wraz z sesją popularnonaukową. Organizatorem przedsięwzięcia był Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku, we współpracy z zarządami malborskich kół ZŻWP, tj. Koła nr 19M z prezesem kol. płk. dypl. Jerzym Litwińskim; nr 20M z kol. ppłk dypl. pil. Adamem Hodernym i nr 21M z kol. ppłk. mgr. Antonim Pyszem. Spotkanie odbyło się w Klubie Garnizonowym i na lotnisku 22. Bazy Lotniczej w Malborku.

                Spotkanie z udziałem licznie zgromadzonych członków pomorskiej organizacji związkowej prowadził prezes PZW kol. kmdr dr Ryszard Czarnota, przy współudziale kol. ppłk. pil. Adama Hodernego. W gronie gości, zaproszonych do udziału w spotkaniu byli wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP gen. dyw. Bolesław Izydorczyk; dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. dr inż. pil.  Tadeusz Mikutel; zastępca komendanta-prorektor ds. wojskowych Akademii Marynarki Wojennej kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski; członek Prezydium, rzecznik prasowy Zarządu Głównego kol. płk Miłosz Biały; dowódca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk mgr pil. Leszek Błach, wojskowy komendant uzupełnień w Malborku ppłk Waldemar Wuttka oraz przedstawiciele lokalnego samorządu i organizacji proobronnych, malborskich instytucji i stowarzyszeń.

                Pierwsza część spotkania była związana z rocznicą utworzenia naszego Związku. W swym okolicznościowym referacie prezes PZW kol. kmdr Ryszard Czarnota m. in. podkreślił rolę Związku jako elementu integracji środowiska wojskowego oraz przeciwdziałania deprecjacji roli i znaczenia byłych żołnierzy zawodowych w opinii społecznej. Zwracał uwagę na fakt, że Związek nie jest organizacją roszczeniową, co jednak nie wyklucza ubiegania się o przywrócenie nabytych wcześniej zasad i praw emerytalnych. Dzielił się także bieżącymi problemami Związku, a w tym – topniejącymi szeregami organizacji i potrzebą bardziej ofensywnego działania w zakresie pozyskiwania nowych członków. Przedstawił też w dużym skrócie stan wojewódzkiej organizacji związkowej. Podczas spotkania głos zabrał również gen. dyw. Bolesław Izydorczyk, który mówił o głębokiej potrzebie konsolidacji środowiska byłych żołnierzy zawodowych w kontekście przemian społeczno – politycznych w naszym kraju. Nawiązał do doświadczeń w relacjach społeczności innych krajów względem tamtejszych środowisk byłych żołnierzy, gdzie sytuacja jest zdecydowanie bardziej korzystna dla emerytowanych żołnierzy i ich organizacji, aniżeli w naszym kraju. Nawiązał także do przyszłorocznych obchodów 35.lecia Związku i konieczności utrzymywania oraz wzbogacania dorobku naszej organizacji. W swoim wystąpieniu dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. dr pil. Tadeusz Mikutel przekazał pod adresem wszystkich członków ZŻWP województwa pomorskiego życzenia wielu dalszych sukcesów i satysfakcji, natomiast prorektor ds. wojskowych AMW kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski – w imieniu rektora–komendanta przedstawił list z wyrazami głębokiego uznania i podziękowania za udział Związku w integracji środowiska oraz zaangażowanie w kultywowanie żołnierskich i morskich tradycji.

                Po tych wystąpieniach dokonano aktu wręczenia odznaczeń związkowych szczególnie wyróżniającym się aktywnością członkom Związku.  Złote, srebrne i brązowe krzyże „Za zasługi dla Związku” otrzymało kilkunastu członków pomorskiej organizacji, a w tym złote krzyże - przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski, wiceprezes PZW ds. organizacyjno-obronnych kol. kmdr por. Wincenty Kurowski i prezes Zarządu Koła nr 25 przy AMW kol. kmdr Wacław Drobniewski. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla Związku” odebrał również dowódca 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. Leszek Błach. Odznaczenia wręczali - w towarzystwie prezesa PZW kol. kmdr. R. Czarnoty - wiceprezes ZG gen. dyw. Bolesław Izydorczyk oraz dowódca 1. Skrzydła  gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel. Na zakończenie „związkowej” części spotkania gościom wręczono pamiątkowe grawertony, a nadto, prezes PZW wręczył obrazy o tematyce wjennomorskiej gen. dyw. Bolesławowi Izydorczykowi i płk. Miłoszowi Białemu.

                Po wyprowadzeniu sztandarów rozpoczęła się sesja popularnonaukowa pt. „II wojna światowa. Wkład Polaków w zwycięstwo nad faszyzmem”. Jej moderatorem był członek Komisji Historycznej ZG ZŻWP, rzecznik prasowy PZW kol. kmdr dr Krzysztof Zabiegliński. Był on również pierwszym referentem i przedstawił wystąpienie nt. „II wojna światowa w świadomości społecznej Polaków”. Swoje wywody oparł m. in. na raportach Centrum Badania Opinii Publicznej i TNS Polska. Kolejnym referentem był kol. ppłk Ryszard Bogacki, który mówił o udziale Wojska Polskiego w wyzwalaniu Pomorza. Natomiast kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski zaprezentował udział Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej. Interesujące było również wystąpienie kol. ppłk pil. Adama Hodernego, nawiązujące do walk lotników polskich na frontach II wojny światowej. Miłym akcentem, kończącym – po jej podsumowaniu – sesję wystąpił zespół młodzieży szkolnej, działającej przy Klubie 22 BLT w Malborku, z koncertem pieśni patriotycznej.

                Po wspólnym posiłku, w trzeciej części przedsięwzięcia, uczestnicy spotkania udali się na lotnisko 22 BLT, gdzie mieli oni rzadką  okazję obejrzenia sprzętu bojowego, będącego na wyposażeniu tutejszej jednostki lotniczej. Z zainteresowaniem wysłuchano ciekawych informacji, przedstawianych m.in. przez dowódcę Bazy oraz członków Koła – byłych żołnierzy jednostki. Spotkanie zakończyło wykonanie wspólnych zdjęć i złożenie gorących podziękowań gościom, dowództwu 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz współorganizatorom z malborskich kół Związku

tekst i foto:

Krzysztof Zabiegliński
Rzecznik Prasowy PZW

 
Licznik odwiedzin: 688192