Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Kadra Kierownicza Marynarki Wojennej II R.P. 1918-1945

Dzięki władzom Gdyni, a zwłaszcza pana wiceprezydenta Michała Gucia i przychylności pani Beaty Nawrockiej dyrektorki Gdyńskiego Centrum Kultury " Konsulat Kultury" mogliśmy w dniu dzisiejszym zorganizować Sympozjum nt.:

" Kadra Kierownicza Marynarki Wojennej II R.P. 1918-1945".

Zgromadziło ono ponad 76 uczestników z Gdyni, Gdańska, Starogardu Gd. a nawet Warszawy. Wśród nich m.in. członkowie:

 • Stowarzyszenia Oficerów MW RP z wiceadmirałem w st. spocz. Maciejem

Węglewskim;

 • Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z kmdr por. w st. spocz.

Zenonem Przystałem;

 • Związku Weteranów i Rezerwistów WP z prezesem Eugeniuszem

Podolakiem;

 • Stowarzyszenia "ŻANDARM" z prezesem Henrykiem Skrzeczowskim;
 • członkowie kół nr 2, 4, 21, 25, 34 PZW ZŻWP;
 • reprezentacja podchorążych AMW,
 • oficerowie 3FO,
 • Zastępca Komendanta Wydz. ŻW w Gdyni mjr. Tułodziecki;
 • Pomorski Urząd Marszałkowski reprezentowała pani Tamara von Wiecka-Olszewska,
 • natomiast władze Gdyni radna Elżbieta Raczkowska,
 • Pomorską Delegaturę Obywatelskiego Parlamentu Seniorów mec. Jacek Gibała.

 

Organizatorzy - Koło nr 2 ZŻWP kol.: Roman Augustyniak, Ryszard Żywicki, Adam Wiśniewski zgromadzili znakomitych prelegentów, którzy nakreślili sylwetki poszczególnych dowódców począwszy od zarania we Flotyllach Wiślanych w Krakowie i Modlinie.

Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie kmdr rez. dr Wiesława Topolskiego przedstawiającego postać wiceadmirała Jerzego Świrskiego oraz prelekcje profesorów

Zbigniewa Machalińskiego ( Rektora GWSH) - na temat wiceadmirała Kazimierza Porębskiego i kmdr w st. spocz. prof. Jerzego Przybylskiego odnośnie uwarunkowań socjalno-bytowych oficerów MW II RP. Nieznane fakty z życia wiceadm. Porębskiego przedstawił adiunkt Adam Jarski. Natomiast sylwetkę kontradmirała Unruga przedstawił dr Jarosław Tuliszka pokazując jak niekiedy zawiłe były losy Polaków i Polski tworzonej na zgliszczach zaborców.

Jednocześnie wykładowcy wspaniale wpisali się w historię mówiącą to jak Polacy pochodzący z różnych światów nie zawsze dobrze mówiący po polsku zbudowali Państwo od nowa, zbudowali armię, czasem wbrew politykom.

Całość sympozjum z wielką swadą i erudycją prowadził kmdr w st. spocz. dr Zbigniew Wojciechowski jako moderator.

Na zakończenie prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP wręczył legitymacje 2 nowym członkom oraz kmdr rez. dr W. Topolskiemu Brązowe odznaczenie Za Zasługi dla ZŻWP.

Jeszcze raz dziękujemy za udzieloną pomoc władzom Gdyni oraz kierownictwu Konsulatu Kultury w Gdyni za bezcenną pomoc.

Tekst: R. Augustyniak,

Foto: R. Żywicki
Licznik odwiedzin: 650864