Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Apel FSSM RP

Dla wzrostu siły naszej Ojczyzny niezbędnie konieczna jest solidarność społeczna. Wzywamy do zaprzestania jałowych sporów o sprawy przynależności Polski do NATO i Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście ich znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa naszego kraju. Na równi z tym ważne jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności całego społeczeństwa za szeroko pojęte dobro Ojczyzny, w tym za jej obronność i bezpieczeństwo. Słowa Cypriana Kamila Norwida „OJCZYZNA TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK” nabierają dziś szczególnego znaczenia.

Apel podpisali:

1. Insp. w st. spocz. Zdzisław Czarnecki - Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
2. Płk w st. spocz. Marek Bielec - Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
3. Gen. dyw. w st. spocz. Jerzy Słowiński - Prezes Klubu Generałów i Admirałów RP.
4. Nadinsp. Adam Rapacki - Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP.
5. Gen. dyw. w st. spocz. Piotr Czerwiński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców.
6. Gen. bryg. w st. spocz. Marian Kasiński - Prezes Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej.
7. Nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski - Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.
8. Płk w st. spocz. Henryk Budzyński - wiceprzewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
9. Płk SG w st. spocz. Andrzej Adamczyk - Prezes Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP - GRANICA.
10. Insp. w st. spocz. mgr Antoni Forgiel - Przewodniczący Stowarzyszenia Komendantów Policji.
11. Insp. w st. spocz. mgr Stanisław Smoleń - Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia Komendantów Policji.
12. Płk w st. spocz. Zdzisław Przeszłowski – Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP. 13. Płk w st. spocz. Ryszard Góran - Prezes Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
14. Ppłk w st. spocz. Janusz Kwiecień - Przewodniczący Zarządu Głównego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.
15. Ppłk w st. spocz. Tatiana Aksamit - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.
16. St. chor. sztab. Sławomir Matusewicz - Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
17. Mjr w st. spocz. Kazimierz Rdzanek - Prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego.
Licznik odwiedzin: 507490