Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Oferta ubezpieczeniowa PZU SA

Oferta ubezpieczeniowa PZU Życie S.A. dla członków Związku tworzących Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

            Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP podjął działania w celu umożliwienia członkom Związku i ich rodzinom nabycie grupowej polisy ubezpieczeniowej, korzystniejszej od indywidualnej.

            Do programu może przystąpić członek Związku należący do koła na terenie działania Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, jego małżonek oraz dorosłe dzieci.

            Program jest skierowany do osób, które nie ukończyły 69 roku życia.

            Poniższa tabela zawiera porównanie kwot świadczeń ubezpieczenia indywidualnego (w kolorze czarnym) z grupową ofertą dla PZW ZŻWP (w kolorze niebieskim).

            Tabela została pocieniowana wyłącznie w celu zwiększenia przejrzystości.

 

Osoby, które chcą przystąpić do ubezpieczenia proszone są o zgłoszenie osobie wyznaczonej do organizowania ubezpieczenia ppłk Zbigniew Drozdek tel. 607 455 388 lub prezesowi koła.

 

Rodzaj świadczenia

Kwota świadczenia

kontynuacja

Kwota dla członków

Związku

I. Śmierć ubezpieczonego spowodowana

 

 

Nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym

18 000

63 000

Nieszczęśliwym wypadkiem

18 000

40 500

Przyczyną naturalną

9 000

22 500

1. Z tytułu zgonu współubezpieczonych:  

   1. Śmierć małżonka

        Naturalna

9 000

11 000

        Spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

9 000

11 000

   2. Dziecka (do 25 roku życia)

2 700

   3. Rodziców

1 800

2 000

   4. Rodziców małżonka lub ojczyma albo macochy ubezpieczonego

1 800

2 000

 II. Świadczenia zdrowotne

   1. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

        100 % trwałego uszczerbku

36 000

37 000

            1% trwałego uszczerbku

360

370

Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca i krwotokiem śródmózgowym

  100% trwałego uszczerbku

brak

27 000

      1% trwałego uszczerbku 

brak

270

 Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego

brak

3 000

 Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego

brak

3 000

 Operacja chirurgiczna ubezpieczonego

   Klasa I

   Klasa II

   Klasa III

 

 

brak

 

1 500

900

300

Leczenie szpitalne ubezpieczonego – spowodowane:                                                        

 wypadkiem komunikacyjnym

brak

135

 wypadkiem przy pracy

brak

135

zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

brak

67,50

nieszczęśliwym wypadkiem

100

112,50

nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca, krwotokiem śródmózgowym powyżej 14 dnia

 

brak

 

45

chorobą

brak

45

OIT – jednorazowe świadczenie

100

450

Rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia po minimum 14 dniowym pobycie w szpitalu

 

brak

 

22,50

Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium Polski np. kraje UE

 

TAK

III. Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

Nie dotyczy

TAK

Składka miesięczna

51,30

52,00

       

 

 
Licznik odwiedzin: 362325