Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Harmonogram pracy w 2017 roku

 

HARMONOGRAM

działalności Koła Nr 25 ZŻWP na 2017 rok

1. ZEBRANIA - SPOTKANIA CZŁONKÓW KOŁA odbywać się będą w dniach: 16 lutego o godz. 15.00 w BG AMW AMW; 27 kwietnia o godz.15.00 - BG AMW; 13 czerwca o godz. 15.00 - BG AMW; 01 września w AOS AMW w Czernicy; 12 października o godz. 15.00 - BG AMW, 14 grudnia 2017 r. (spotkanie wigilijno-opłatkowe) o godz. 15.00 - Tawerna pod Kordem. Zjazd Integracyjno-Szkoleniowy w AOS AMW w Czernicy planowany jest w dniach 01-05 września 2017r. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZEBRANIACH W PODANYCH TERMINACH.

2.   SPOTKANIA GRUPY KOBIECEJ KOŁA w dniach: 08 marca i 25 maja o godz. 11.00 z siedzibie zarządu Koła.

3.   POSIEDZENIA ZARZĄDU KOŁA odbywać się będą w dniach: 19 stycznia, 02 lutego, 09 marca, 06 kwietnia, 11 maja, 08 czerwca, 06 lipca, 24 sierpnia, 01 września, 05 października, 09 listopada,   07 grudnia 2017r. o godz. 11.00.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ORGANIZOWANYCH W AMW UROCZYSTOŚCIACH, takich jak: Uroczyste obchody DNI MORZA, połączone z 95 rocznicą powstania AMW w Toruniu w dniu 23 czerwca 2017r.; PROMOCJA - na stopień ppor. mar. na ORP „Błyskawica"- 25 sierpnia 2017r. PRZYSIĘGA podchorążych na Westerplatte 21 września 2017r., INAUGURACJA ROKU   AKADEMICKIEGO - 29 września 2017r., uroczyste obchody 95 rocznicy powstania AMW - 21 października 2017r., DZIEŃ POCHORĄŻEGO - 29 listopada 2017r. DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU odbywają się w każdy czwartek w godz. 11.00 -13.00


TELEFONY CZŁONKÓW ZARZĄDU KOŁA:

Prezes Zarządu                                  -    RYSZARD CZARNOTA  603 124 795, 261 26 27 42
Wiceprezes ds. organizacyjno-obronnych -   WINCENTY KUROWSKI            602 616 272
Wiceprezes ds. społecznych                        -    KRZYSZTOF ZABIEGLIŃSKI    501 268 951
Wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych       -   RYSZARD WOLIŃSKI                 698 223 187
Sekretarz Zarządu Koła                                 -   IWONA SŁOWIŃSKA                  725 007 402
Członek Zarządu Koła –Skarbnik                -    GRAŻYNA KIERSNOWSKA      501 184 899
Członek Zarządu Koła                                   -     JERZY GIRTLER                       603 212 464
Członek Zarządu Koła                                   -      TADEUSZ GRZESIKOWSKI   604 060 576
Członek Zarządu Koła                                   -      JERZY JAŁOSZYŃSKI             695 733 045
Członek Zarządu Koła                                   -      HENRYK STOLTMANN           515 076 129
Członek Zarządu Koła                                   -      BOŻENA SZUBIŃSKA            604 722 296

POMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZŻWP tel. miejski (58) 341-34 51, 505 438 974. Biuro Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz. 09:00-13:00.  Prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP przyjmuje w poniedziałki w godz. 09:00-13:00. E-mail: pzw.biuro@wp.pl pzw.gdansk@wp.pl. Adres internetowy: www.zzwp.pomorskie.pl. Organizacja pożytku publicznego - KRS 0000 14 12 67.
WOJEWÓDZKIE BIURO EMERYTALNE - Informacja tel. (58  348 25 66(67)
lub woj. 261 21 25 66(67) Sekretariat Biura (58) 348 25 65 lub woj. 261 21 25 65, E-mail: wbe.gdansk(@mw.mil.pl.
AMW – Sekretariat Rektora - Komendanta tel. 261 26 25 14, 58 620 30 91, Of. dyż. 261 26 26 50 Wojskowa Asysta Honorowa (KPW) tel. 261 26 67 21, 504 308 450. Dekanat MW- tel. 261 26 66 74, Kancelaria Cm. MW 261 26 66 74, 516 068 585.                                                

Prezes Koła Nr 25 ZŻWP

kmdr dr inż. Ryszard Czarnota
Licznik odwiedzin: 432965