Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Zebranie sprawozdawcze w Kole nr 21

     W dniu 10 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Koła nr 21 ZŻWP w Gdyni. Zebranie tradycyjnie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Związku. To zebranie sprawozdawcze, ponieważ upłynął pierwszy rok pracy Zarządu Koła.

      Zebranie rozpoczął prezes Koła kol. kmdr por. dr Marek Sikorski od przywitania gości w osobach kolegów: Jerzego Szuberta z rozwiązanego w grudniu Koła nr 32 w Gdyni. Nowo przyjętych członków w osobach Stefana Budaszewskiego Mariusza Szkudlarza oraz koleżanki i kolegów z Koła nr 21.

       Prezes Koła dr Marek Sikorski zapoznał uczestników ze Sprawozdaniem z działalności Koła nr 21 ZŻWP za 2022 rok. Na 35 ważniejszych przedsięwzięć, 30 członków aktywnie w nich uczestniczyło. Do najaktywniejszych zaliczono kolegów Krzysztofa Wasilewskiego, Sławomira Dzięgielewskiego, Andrzeja Miszewskiego, Henryka Dzięgielewskiego, Pawła Wysockiego, Andrzeja Długiego, Stanisława Nowaka oraz koleżankę Teresę Hintz.

      Następnie sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła nr 21 ZŻWP w Gdyni Ryszard Witkowski przedstawił Sprawozdanie Komisji za rok 2022. Zarówno działalność finansowa jak i statutowa została pozytywnie oceniona przez Komisję.

     Kolejny punkt zebrania to zapoznanie członków Koła z Planem Działania Koła w 2023 roku. Przedstawiono najważniejsze przedsięwzięcia, które będą realizowane w 2023 r. oraz skonsultowano daty niektórych cyklicznych spotkań. Plan Działania koła nr 21 na 2023 rok został przez Zebranie w głosowaniu przyjęty jednogłośnie.

      Następnie prezes wręczył legitymacje członkowskie kol. mjr BOR Stefanowi Budaszewskiemu i kol. Mariuszowi Szkudlarzowi. Koledzy z rozwiązanego Koła 32 zostali za osobistym wyrażeniem zgody, zostali automatycznie dopisani do listy członków Koła nr 21 ZŻWP w Gdyni.

     Na Zebraniu obecnych było dwóch jubilatów: kol. Andrzej Miszewski, który 03.01.2023 roku obchodził 62 urodziny i kol. Jan Chlebek, który właśnie 10.01.2023 roku kończył 71 lat. Jubilatom wszyscy zebrani odśpiewali sto lat. I tak śpiewająco zakończyliśmy części oficjalną Zebrania.

Test i foto: K. Wasilewski
Licznik odwiedzin: 516014