Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Ze świątecznym podarkiem i dobrym słowem w Kole nr 25

      Tegoroczny grudzień upływa pod znakiem wielu zdarzeń, ujemnie rzutujących na przedświąteczną atmosferę, z reguły gorączkowych przygotowań i radosnego świętowania Bożego Narodzenia. Wiele z tych okoliczności jest niewątpliwie dziełem współcześnie rządzących – podwyżki cen produktów i nośników energii, przekładające się bezpośrednio na niespotykaną od dziesięcioleci inflację, anormalna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, spadek pozycji Polski w świecie, czy zagrożenia dla procesów demokratyzacyjnych czy swobód obywatelskich – to wszystko nas dotyka i wpływa na naszą aktywność, samopoczucie czy wreszcie radość życia.

        Jakby tego było mało, od niemal dwu lat żyjemy w obliczu kolejnych fal nieustannego zagrożenia pandemią Covid-19; w zagrożeniu zdrowia i życia i ze świadomością kolejnych, codziennych wielu setek zmarłych na koronawirusa rodaków, często umierających z własnej przyczyny, spowodowanej lekceważeniem śmiertelnego niebezpieczeństwa, unikających szczepień i stosowania oczywistych – zda się – zasad zachowania w pandemii. Dlatego w Kole nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdyni już drugi raz z rzędu odstąpiono od organizowania spotkania wigilijno – noworocznego w tradycyjnej formule, tj. z wszelkimi szykanami w Tawernie Pod Kordem. Natomiast, zarząd Koła nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP (przy wsparciu ze strony rektora komendanta AMW kadm. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta) we współpracy z Kołem nr 25 ZŻWP w Gdyni postanowił przygotować podarunki świąteczne, zawierające różnorakie łakocie, opłatki oraz życzenia świąteczno-noworoczne i wręczyć je w sposób zindywidualizowany. W sobotę 18 grudnia 2021 roku w Bibliotece Głównej AMW cały nieomal zarząd - w trybie pandemicznym; w maseczkach i przy zachowaniu możliwego dystansu – dokonał wręczenia tychże paczuszek nadchodzącym indywidualnie członkiniom i członkom naszej związkowej społeczności. Dodajmy, że wiele wysiłku w przygotowanie paczek włożył wiceprezes zarządu ds. logistycznych kol. kmdr por. Wincenty Kurowski, wiceprezes ds. społecznych kol. kmdr dr Krzysztof Zabiegliński, który przygotował kartki świąteczne oraz oczywiście prezes kol. kmdr dr Ryszard Czarnota, którzy spowodował możliwość organizacji tego przedsięwzięcia i w tymże miejscu, zaopatrzył w opłatki świąteczne i sprawował organizatorski nadzór.

          Na to zindywidualizowane spotkanie stawiło się nadspodziewanie dużo członkiń i członków naszego środowiska, spragnionych nie tyle – jak podkreślano – świątecznej paczki, ile złożenia sobie wzajem życzeń zdrowia i pomyślności w tych trudnych czasach. Była to również sposobność do przekazania „zaległych” odznaczeń, listów dziękczynnych i dyplomów pochwalnych. Między innymi – Złotym Krzyżem Za Zasługi dla Związku wyróżniony został kol. kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski, a kol. kmdr por. Wincenty Kurowski – odznaką pamiątkową Koła nr 5 SOMW RP. Skarbnik Koła nr 25 kol. Grażyna Kiersnowska przy tej okazji zbierała składki członkowskie, a co zwłaszcza warte podkreślenia – kol. kmdr Apoloniusz Łysejko zebrał tego dnia kwotę 905 zł jako darowizny członków naszych Kół na sztandar Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP.

        Była to szczególna w tym czasie i tych okolicznościach możliwość złożenia sobie wzajem życzeń, niemniej jednak - jak zgodnie podkreślano – miała serdeczny, koleżeński charakter, jednocześnie zapewniający niezbędne minimum bezpieczeństwa zdrowotnego.

Tekst: K. Zabiegliński
Foto: J. Jałoszyński, K. Zabiegliński
Licznik odwiedzin: 432938