Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Z posiedzenia Prezydium PZW

          W dniu 4 stycznia 2022 roku odbyło się w Gdańsku pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Prowadził je prezes PZW kol. ppłk Zbigniew Drozdek, a uczestniczyli w nim niemal w komplecie członkowie Prezydium oraz niżej podpisany rzecznik prasowy PZW.

           Na początku odbyła się skromna, lecz miła uroczystość złożenia życzeń z okazji jubileuszu 80-lecia kol. kpt. Bogdanowi Wilkowi, wieloletniemu członkowi Zarządu, jego byłem sekretarzowi i wiceprezesowi oraz kierownikowi biura Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku. Wraz z życzeniami kol. kpt. Bogdan Wilk otrzymał piękne kwiaty, okolicznościowy upominek oraz wyróżniony został medalem 40-lecia ZŻWP. Po tej uroczystości, okraszonej kawą oraz podlaskim sękaczem przystąpiono do realizacji zasadniczego programu posiedzenia.

          W pierwszym punkcie podjęto uchwałę o wyznaczeniu pełnomocnika PZW ds. współpracy z Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, którym został kol. ppłk. Jan Dadej z Malborka, społecznik znany oraz doświadczony w pracy z seniorami, emerytami i rencistami. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

          W kolejnym punkcie, nie bez uwag ze strony uczestników posiedzenia, zwłaszcza dotyczącej opieki paliatywnej, przyjęto Plan Realizacji Uchwały Programowej na 2022 Rok, zakładając jednocześnie możliwość dokonywania niezbędnych korekt, związanych z rozwojem sytuacji pandemicznej oraz uwarunkowań prawno-materialnych Związku. Między innymi – dotyczyło to np. organizacji Dnia Kobiet czy innych form pracy zbiorowej.

         W dyskusji nawiązywano do następujących już obniżek emerytur netto, dotyczących części członków Związku, wskazując na potrzebę wypracowania koncepcji działań odwoławczych w skali całego Związku, w tym inspirowanych przez Zarząd Główny. Niektóre założenia Polskiego Ładu w tej materii wyjaśniał wiceprezes PZW ds. finansowych-skarbnik kol. mjr Sławomir Bielak, co nie zmienia postaci rzeczy, że dotknięci tym rozwiązaniem członkowie Związku nie w pełni będą mogli czuć się zadowolonymi. Innym wątkiem dyskusji była działalność Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, także w kontekście dwoistości działania OPS – jako niedawno powołanego stowarzyszenia i inicjatywy międzyorganizacyjnej. Na ten temat szerzej wypowiadała się wiceprezes PZW kol. kmdr Bożena Szubińska oraz – uzupełniająco – prezes kol. ppłk Zbigniew Drozdek, wskazując również na niektóre negatywne aspekty tej pracy, związane z względami natury osobowościowej części członków OPS. Natomiast wiceprezes PZW ds. socjalno-zdrowotnych kol. kmdr Roman Augustyniak podzielił się refleksjami na temat projektowanego Domu Emeryta Wojskowego w Gdyni-Oksywiu.

         Ważnym wątkiem dyskusji było również publikowanie na stronie internetowej PZW materiałów z informacjami o innych organizacjach, stosowanych tam stopniach quasi wojskowych i innych tego typu zjawiskach, które mogą nadwyrężać wizerunek żołnierza oraz godność żołnierską, wynikającą ze stopnia wojskowego, munduru i poczucia żołnierskiego honoru. Prezydium przyjęło zasadę niepromowania innych, choćby szacownych i godnych uznania organizacji na swoich łamach oraz – w przypadku publikowania informacji o żołnierzach, członkach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, tytułowania ich posiadanych stopniem stricte wojskowym. Oczywiście – tak będzie co do zasady, natomiast w przypadku np. współpracy międzyorganizacyjnej czy międzyosobniczej – zgodnie z protokołem.

       Ostatnim istotnym punktem dyskusji była praca sprawozdawcza za 2021 rok, która czeka PZW w najbliższych tygodniach i o która należy zabiegać w kołach do 10 stycznia, by ją na roboczo wykonać do końca bieżącego miesiąca.

Tekst i foto: K. Zabiegliński
Licznik odwiedzin: 432987