Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Wspólne spotkanie Kół nr 5 SOMW i nr 25 ZŻWP

       12 października 2017 roku na terenie Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej miało miejsce kolejne, planowane spotkanie członków Koła nr 5 przy AMW Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej. Stało się już dobrą tradycją, że na ich zaproszenie w spotkaniu uczestniczyli także liczni członkowie Koła nr 25 w Gdyni Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prowadził je prezes zarządów obydwu kół kol. kmdr dr Ryszard Czarnota.

        Na początku nie obyło się bez drobnych perturbacji, ponieważ ze względu na brak czasu przed rozpoczęciem spotkania nie było można w pełni dokonać konfiguracji nowo zakupionego przez Koło nr 25 sprzętu nagłaśniającego i wejściu pocztu sztandarowego ze sztandarem nie towarzyszyły dźwięki sygnału Wojska Polskiego, a następnie Hymnu Państwowego i Pieśni Związku. Na marginesie – podczas przerwy dokonano stosownych prób i wszystko zagrało, jak należy, ale to już było po niewczasie.

         Niemniej, prezes dokonał stosownego otwarcia spotkania, nawiązując do daty spotkania, kojarzącego się z rocznicą bitwy pod Lenino i powitał przybyłych członków Kół oraz gości, a wśród nich Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni pana ppłk. Grzegorza Stańczyka oraz prezesa zarządu Koła nr 21 w Gdyni-Babich Dołach kol. st. chor. sztab. Edwarda Golisa.

      Zebrani z uwagą wysłuchali informacji ppłk. G. Stańczyka na temat obowiązujących zasad noszenia mundurów wojskowych lub ich części oraz oznak wojskowych przez byłych żołnierzy zawodowych, zwracając uwagę na konieczność uzyskiwania przez zainteresowanych zezwoleń odpowiednich organów na ich używanie, a także okoliczności, w których takowe zezwolenia nie są wymagane. Ten temat wzbudził żywą dyskusję, dotyczącą równie używania mundurów przez członków niektórych organizacji społecznych, np. Bractwo Liderów czy Związek Piłsudczyków RP. Wyjaśniono także - przy żywym współudziale kol. st. chor. sztab. E. Golisa – zasady noszenia oznaki żołnierzy rezerwy lub w stanie spoczynku ze wskazaniem miejsca ich na mundurze.

     W kolejnym punkcie dokonano wręczenia dyplomów uznania jubilatom oraz wyróżnień koleżankom i kolegom, którzy mieli je odebrać na spotkaniu czerwcowym, ale z różnych przyczyn nie byli wówczas obecni. W gronie zacnych jubilatów byli między innymi kol. kol. Krystyna Czarnecka, kmdr por. Michał Cieluch, kmdr por. dr Ryszard Szalek i inni. W tej części prezes kol. kmdr R. Czarnota podziękował za interesującą informację i wręczył stosowny dyplom panu ppłk. Grzegorzowi Stańczykowi.

     Następnie ogłoszono przerwę, podczas której można było wypić kawę lub herbatę, zjeść kawałek pysznego sernika, a przede wszystkim – luźno podyskutować z dawno niewidzianymi towarzyszami broni.

     Po przerwie głos ponownie zabrał prezes kol. kmdr Ryszard Czarnota, który podzielił się informacjami i refleksjami na temat okoliczności i treści projektowanych zmiana w ustawach o służbie wojskowej i zaopatrzeniu emerytalnym byłych żołnierzy i ich rodzin. Mocno akcentował, że nasze stowarzyszenia są apolityczne, ale projektowane zmiany dotyczą niweczenia naszego bytu, honoru i satysfakcji zawodowej i jako takie wymagają stosownego, zgodnego z prawem przeciwdziałania. Omówił obszernie przedsięwzięcia, podejmowane przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych i Zarząd Główny ZŻWP oraz wskazywał na potrzebę włączania się naszego środowiska w ten nurt działań.

    Kol. kmdr dr Krzysztof Zabiegliński poinformował o aktywizacji nowej strony internetowej pod adresem www.kolo5i25.pl , która będzie dotyczyła różnych sfer działalności Kół nr 5 przy AMW SOMW RP i nr 25 ZŻWP. Przedstawił graficzny wygląd strony głównej i zapoznał z kosztami utrzymania (299 zł na rok) i zasadami wykorzystywania strony w bieżącej pracy kół. Apelował o szerokie jej popularyzowanie w środowisku oraz pomoc w jej redagowaniu. Poinformował także, iż został zobligowany przez Zarząd Koła nr 25 do administrowania zasobami strony internetowej.

      Skarbnik kol. Grażyna Kiersnowska przedstawił sytuację finansową Koła nr 25 ZŻWP, a zwłaszcza spłacalność składek członkowskich. Poinformowała, że na liście członków Koła nr 25 jest 118 członków, z czego niemal 1/3 zalega ze składkami za jeden rok, a ponad 10% na okres dłuższy. W dyskusji obecni dawali wyraz konieczności uregulowania tej sprawy, wskazując m.in. na celowość kierowania swoistych wezwań do zapłaty lub – ostatecznie – skreślania z listy członków. Prezes kol. kmdr R. Czarnota co łagodził nastroje w tym zakresie, wskazując jednak na wynikające stąd trudności w regulowaniu zobowiązań wobec Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego czy też wsparciu organizacji spotkania opłatkowego. Przy tej okazji, poinformował, że planowane na 14 grudnia spotkanie nie może się odbyć z powodu zmiany planów Tawerny Pod Kordem i zasugerował, by nasze spotkanie odbyło się 12 lub 13 grudnia. Decyzja zostanie podana w terminie nieco późniejszym, co jednak nie zmienia faktu, że uczestnictwo w tym spotkaniu kosztować będzie nie mniej niż 30 zł od uczestnika.

      Wiceprezes zarządu ds. socjalno-zdrowotnych kol. kmdr. por. Ryszard Woliński poinformował o zasadach udzielania przez WBE zapomóg socjalnych i zachęcił osoby, których dochody netto (na rękę) nie przekraczają 2850 zł na miesiąc (przy jednoosobowym gospodarstwie) lub 2750 zł na osobę przy gospodarstwie wieloosobowym do składania wniosków, których formularze miał do dyspozycji na spotkaniu. Nawiązał też do konieczności składania wizyt w domach obłożnie chorych kolegów, aczkolwiek wspomniał, że zarząd ustalił listy osób sugerowanych do odwiedzenia i spotkania takie już się odbywają, a na kolejnych posiedzeniach zarządu stosowne informacje o kondycji odwiedzanych będą systematycznie składane. Przypomniał także niektóre zasady ceremoniału pogrzebowego i czynności związanych np. z uzyskanie wojskowej asysty honorowej.

         Z kolei, wiceprezes zarządu ds. organizacyjnych kol. kmdr. por. Wincenty Kurowski omówił udział członków Kół w akcji „Marynarska pamięć – oby żaden grób naszych kolegów nie został zapomniany”. Jak co roku, rozpocznie ją 30 października o godz. 11.00 spotkanie na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu, a następnie odwiedzane będą groby na cmentarzu parafialnym na Oksywiu; na Witominie, na ul. Spokojnej, w Kosakowie i Rumi. Przygotowano już znicze z odpowiednimi oznaczeniami do złożenia na gobach kolegów, którzy odeszli na wieczną wachtę.

       Za zakończenie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów, a prezes kol. kmdr dr Ryszard Czarnota zaapelował o liczny udział w tych smutnych, ale ważnych przedsięwzięciach.

Tekst: K. Zabiegliński
Foto: J. Jałoszyński, K. Zabiegliński
Licznik odwiedzin: 182532