Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Sympozjum PZW z okazji 103 rocznicy zaślubin

            W dniu 14 lutego 2023 roku w Muzeum Marynarki Wojennej w dużej sali audytoryjnej odbyło się sympozjum Pomorskiej Organizacji ZŻWP w celu uczczenia 103 rocznicy  zaślubin  Polski z Morzem. Zgromadzonych  uczestników  powitał dyrektor Muzeum MW  Tomasz Miegoń, życząc owocnych  obrad. Kol. kmdr por. Roman Augustyniak - inicjator sympozjum, prezes koła  nr 2 ZŻWP w Gdańsku, wręczył mu oryginał „Instrukcji Oficera Informacyjnego pułku na czas wojny” z 1936r.

            Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP  ppłk Zbigniew Drozdek  podziękował  za możliwość  przeprowadzenia imprezy i pomoc w jej organizacji oraz otworzył sympozjum witając zaproszonych gości w osobach: Hanny Zych-Cisoń, wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Pomorskiego; Karola Wardańskiego, przewodniczącego Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego, prezesa Zarządu Okręgowego Związku  ZBWPHWiOK; kmdr. Eugeniusza Konarskiego ze Związku Inwalidów Wojennych; Emilii Maćkowiak ze Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku; Tamary von Wieckiej-Olszewskiej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej; Macieja Kukli - kierownik Referatu Organizacyjno - Protokolarnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, mec. Jacka Gibały, przewodniczącego Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów; płk Mieczysława Chudzińskiego - dyrektor Wojskowego Biuro Emerytalnego; płk Henryka Budzyńskiego - Sekretarza Generalnego ZŻWP; płk. Miłosza Białego i płk. Stanisława Kalskiego - wiceprezesów ZG ZŻWP;  kmdr. Stanisława Teicherta – sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej; płk Andrzeja Morawca - Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków Niebieskich Beretów; dra Jarosława Przyjemczaka - prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Kwiatkowskiego; dra Wojciecha Woska - kierownika Katedry Bezpieczeństwa WSAiB im. Kwiatkowskiego oraz wiele naszych koleżanek i kolegów, jak i sympatyków historii Gdyni i Marynarki Wojennej.

            Następnie ppłk Drozdek przekazał głos prowadzącemu obrady kmdr. dr.  Zbigniewowi Wojciechowskiemu.

            Na początku kmdr rez. dr hab. Wiesław Topolski wygłosił interesujący referat na temat: „Tworzenie administracji Państwa Polskiego na Pomorzu – rola gen. broni Józefa Hallera  i żołnierzy Frontu Pomorskiego - symboliczne zaślubiny”.

            Następnie wysłuchano wystąpienia pana Pawła Pawłowskiego na temat „Geneza ceremoniału aktu zaślubin z morzem -1920 r.”, a następnie kmdr. por. Józefa Wąsiewskiego, po których pan Piotr Czerepak z MMW przedstawił dzieje i wzory umundurowania powstającej z trzech flot zaborców Marynarki Wojennej II RP (1918 – 39).

            Referat końcowy na temat: „Służby Informacyjne Dowództwa Floty (1918-39) – SRI” wygłosił kol. kmdr por. Roman Augustyniak.

            Posumowania Sympozjum dokonał prowadzący obrady kol. kmdr dr Wojciechowski. Na koniec głos zabrał prezes PZW ZŻWP kol. ppłk Zbigniew Drozdek, dziękując prelegentom i przybyłym za uczestnictwo. W przerwie dla uczestników został zorganizowany poczęstunek. Natomiast, po zakończeniu umożliwiono zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej. Warto podkreślić, że referenci przedstawili ciekawe spojrzenie na rocznicę zaślubin z morzem, prezentując mało znane fakty z tego niezwykle interesującego fragmentu naszych dziejów.

Tekst: R. Żywicki i R. Augustyniak.
Foto: R. Żywicki.
Licznik odwiedzin: 516003