Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Sympozjum i posiedzenie Pomorskiego Wojewódzkiego Zarządu ZŻWP

W poniedziałek 16.10.2017r. odbyło się w Posiedzenie Pomorskiego Wojewódzkiego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z udziałem prezesów Kół naszego Związku. Program posiedzenia obejmował rownież sympozjum naukowe na temat: "Żołnierska krew ma jedną cenę".

Rozpoczęto posiedzenie odśpiewaniem hymnu Związku Żołnierzy WP. Następnie moderator sympozjum kmdr Krzysztof Zabiegliński dokonał wprowadzenia do sympozjum, mówiąc, że miedawno obchodziliśmy rocznicę bitwy pod Lenino i że temat polskiego wysiłku zbrojnego na frontach II Wojny Światowej przypomina mocno krwawiącą ranę.

Zostały wygłoszone trzy referaty:

1. Wkład 1 i 2 Armii Wojska Polskiego w zwycięstwo nad Faszyzmem – kmdr Zbigniew Wojciechowski.

2. Walki Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie – kmdr Stanisław Kwiatkowski.

3. Polski Ruch oporu 1939 – 1945 – kol. Eugeniusz Konarski.

Z powodu ograniczonego czasu nie było możliwości rozwinięcia dyskusji o omawianym sprawach. Zakończeniem sympozjum było rozważenie przez kmdr Krzysztofa Zabieglińskiego pytania: Kto wygrał wojnę, a kto przegrał pokój?

Z kolei Prezes naszego pomorskiego Związku ppłk Zbigniew Drozdek odczytał i przekazał list pochwalny dla kmdr Krzysztofa Zabieglińskiego za jego działalność jako rzecznika i prowadzenie strony naszej internetowej w związku z zakończeniem tej działalności, po czym rozpoczął obrady Pomorskiego Wojewódzkiego Zarządu od omówienia problemów z rezygnacją ze względów zdrowotnych dwóch członków Komisji Rewizyjnej i potrzebą uzupełnienia jej składu.

Następnie zarząd przyjął przez aklamację treść materiałów przesłanych członkom zarządu przed posiedzeniem. Po omówieniu treści proponowanych uchwał wszystkie uchwały zostały w głosowaniach przyjęte jednogłośnie.

Po omówieniu spraw bieżących, między innymi potrzeby zbierania podpisóww sprawie zmian w ustawie emerytalnej, do czego jesteśmy zobowiązani uchwałą Zarządu Głównego po zarejestrowaniu przez Marszałka Sejmu wniosku o powołanie Obywatelskiej Komisji Ustawodawczej, posiedzenie zostało zakończone.

Tekst: Waldemar Szlachta, zdjęcia: Antoni Palczewski.
Licznik odwiedzin: 182520