Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Planowe spotkanie w kole nr 21 w Gdyni.

Spotkanie koła nr 21, nazwane " Śniadanie wielkanocne ", trochę spóźnione, śniadanie już było, a wiosna też spóźniona odbyło się 10.04.2018 r.

Zaczęliśmy jak zwykle od komendy" Panowie Oficerowie" i odśpiewaniu Pieśni ZŻWP. Następnie prezes Koła nr 21 Edward Golis przywitał przybyłych gości w osobach przedstawiciela Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP pana kmdr.Wincentego Kurowskiego oraz prezesa Stowarzyszenia Oficerów 34 plm i SL płk. Leopolda Stachowskiego, prezesa MKSLW pana kmdr. Pawła Padiasa, prezesa ZOR Gdynia pana płk. Henryka Kościńskiego oraz pana Tomasza Richerta, Wiesława Jarząbkiewicza, Stanisława Kowala, st.kpt Pawła Buczko i kmdr. Andrzeja Rubaja a także ułanów GRH 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich pana por. Adama Zająca i pana plut. Mirosława Karpyza. Przyjęliśmy też jednogłośnie, nowego członka naszego Koła, pana Wiesława Jarząbkiewicza oraz wręczyliśmy legitymację związkową dla pana Janusza Gintera.

Następnie prezes omówił działalność Koła za okres 13.03. - 10.04. W dniu 16.03.nastąpił wyjazd delegacji Koła w składzie Sławomir Dzięgielewski, Jan Chlebek, Irena Luber, Teresa Hinz i Ryszard Lorczyński, na uroczyste obchody 95 Rocznicy nadania nazwy dla Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, jest to zarazem święto Gimnazjum Publicznego W Pucku.

20.03. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP w Skierniewicach.Tematem posiedzenia była ocena działalności Zarządów wojewódzkich i rejonowych i podjęcie uchwał organizacyjnych .

W dniu 28 marca delegacja koła w składzie Edward Golis, Ryszard Lorczyński, Grzegorz Sobczyński i Jan Chlebek brała udział w obchodach 73 Rocznicy wyzwolenia Gdyni.

Następnie podane zostały zamierzenia na miesiąc maj.
02 maja Dzień Flagi . 03 maja Święto Konstytucji 3 maja. 05.maja święto Stowarzyszenia Oficerów 34 plm i SL. 08 maja Zakończenie Działań Wojennych w Europie oraz V Rocznica nadania Proporca Honorowego Koła. 28 maja Dzień Weterana Misji Pokojowych ONZ. Następnie pan por Adam Zając wygłosił prelekcję na temat 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich omawiając historię powstania pułku jego szlak bojowy w kampaniach wojennych oraz omówił działalność Grupy Rekonstrukcyjnej. Prelekcja odbyła się przy żywym zainteresowaniu zebranych i licznych pytaniach. Następnie zostały wręczone wyróżnienia za działalność związkową i społeczną dla członków Koła i przybyłych gości. Pośmiertnie odznaczony został nasz były kolega Andrzej Źiółek, odznaczenie odebrała żona pani Janina Źiółek. Wręczone został także dyplomy urodzinowe dla pana Pawła Szczepanika i pana Stefana Pogorzelskiego. Spotkanie zakończyło się w przyjemnej atmosferze przy życzeniach pomyślności w życiu rodzinnym ,szczęściu, zdrowiu oraz zgodzie.

Tekst: Edward Golis
zdjęcia: Paweł Padias

 

 
Licznik odwiedzin: 176500