Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Obradował Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP

       Zgodnie z planem, w dniu 24 października 2022 roku w siedzibie Centrum Wsparcia i Informacji Pozarządowych w Gdańsku – Wrzeszczu odbyło się posiedzenie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z udziałem prezesów zarządów kół. Prowadził je prezes PZW kol. ppłk Zbigniew Drozdek.

      W pierwszej części miało miejsce spotkanie z przedstawicielami 7 Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, tj. ppor. Marcinem Burdalskim i panią Andżeliką Tatarewicz ze służby prasowej Brygady. Przedstawili oni misję i organizację oraz wyjaśnili niektóre aspekty służby w tym piątym, zaistniałym już 5 lat temu rodzaju Sił Zbrojnych RP, kładąc nacisk na obronę i wspieranie lokalnych społeczności oraz służb publicznych. Odpowiadali także na pytania uczestników posiedzenia, w tym dotyczące usytuowania oddziałów Brygady oraz specyfiki służby.

        Po tym spotkaniu nastąpiła zasadnicza część obrad. Rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Związku, a następnie uczczono chwilą ciszy i odegraniem pieśni „Śpij Kolego” trzech Kolegów, którzy w tzw. międzyczasie odeszli na wieczną wartę, tj. ppłk. pil. Adama Hodernego, mjr. pil. Jerzego Marca i ppłk. Aleksandra Pastwy.

       Następnie przyjęto porządek obrad, w którym na wstępie prezes kol. ppłk Zbigniew Drozdek omówił działalność prezydium Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w okresie od ostatniego posiedzenia PZW. Przedstawił również chronologiczny przegląd wydarzeń organizowanych z udziałem lub przez Pomorski Zarząd Wojewódzki. Wspomniał m. in. o uczestnictwie przedstawicieli instancji Pomorskiej Organizacji Związkowej w uroczystościach z okazji doniosłych świąt i rocznic w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, w tym – obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa, Dnia Marynarki Wojennej, rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej czy – ostatnio – rocznicy bitwy pod Lenino. Podkreślił dobrą współpracę z władzami Miasta Gdańska i Województwa Pomorskiego, zapoczątkowaną przed laty przez ówczesnego prezesa (i obecnie honorowego prezesa) PZW kol. kmdr dr. Ryszarda Czarnotę w ramach Rady Kombatantów, a następnie Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Szczegółowiej odniósł się do ostatnich obchodów rocznicy bitwy pod Lenino, która jest przyczynkiem obchodów pamięci żołnierzy ze wschodniego szlaku walki o wyzwolenie spod okupacji. Nawiązał także do wspierania przez UM Gdańsk integracyjnych inicjatyw PZW, jak np. ostatnia wycieczka do Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu. Wachlarz przedstawianych przez prezesa działań był znacznie bogatszy, mimo oczywistych, niesprzyjających nam okoliczności.

         Po sprawozdaniu przystąpiono do podejmowania uchwał. I tak, najpierw przyjęto sprawozdanie działalności Prezydium PZW ZŻWP od 23.03.2022 r., a następnie – z niewielkim wynikającymi z dyskusji poprawkami – Plan Zasadniczych Zamierzeń Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP na 2023 rok. Powzięto uchwałę o udzieleniu rekomendacji dla kol. kol. kmdr Bożeny Szubińskiej i kmdr. por. Romana Augustyniaka do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów; kol. ppłk Zbigniewowi Drozdkowi do udziału w Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego i powołaniu kol. kmdr. pil. Pawła Padiasa na funkcję pełnomocnika Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ŻŻWP do spraw współpracy ze stowarzyszeniami lotników i jednostkami lotnictwa wojskowego. Zatwierdzono plan dochodów i wydatków – budżetu PZW ZŻWP na rok 2023 w zakresie działalności (podstawowej) statutowej. Przy tym – zwrócono uwagę na podniesienie przez Zarząd Główny ZŻWP składki rocznej na rzecz ZG i PZW z 10 gr od 100 zł przychodu każdego z członków do 15 gr od zadeklarowanych przez każdego członka 100 zł przychodu, czyli o 50%. Ta sprawa wywołała żywą dyskusję wśród obecnych członków PZW, zwłaszcza, że pogląd PZW na ten temat, przedstawiony na forum ZG został odrzucony. Ten temat - jak wskazywano – niewątpliwie będzie wracał, choć poniekąd ma on uzasadnienie w kontekście osobowej sytuacji w Związku i sytuacji ekonomicznej w kraju. Natomiast wywołał on także ożywioną dyskusję w przedmiocie statutowego najnowszego zapisu o możliwości pozyskiwania nowych członków nieomalże „z ulicy”, pod warunkiem, że suplikant będzie akceptował cele i Statut Związku (i zostanie, oczywiście, zaakceptowany przez społeczność Koła). Ponadto, ze względu na szczupłość zasobów osobowych w ścisłym kierownictwie Pomorskiej Organizacji Związkowej, powołano na członka Prezydium Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego kol. ppłk. mgr. Ryszarda Żywickiego, któremu powierzono funkcję koordynatora działań w pozyskiwania funduszy w drodze składania ofert na realizację zadań publicznych.

      W końcowej części, przyjęto do akceptującej wiadomości, że koło nr 18 Gdynia, liczące 14 członków na walnym zebraniu koła podjęło decyzję o samorozwiązaniu, głównie ze względu na liczne problemy zdrowotne, zaawansowany wiek członków i brak aktywności. Ustalono, że członkowie z rozwiązanego koła mają możliwość przejścia do innych kół funkcjonujących w ramach Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP. Jednocześnie, wyrażono słowa wielkiego uznania pod adresem wieloletniego prezesa zarządu tego Koła kol. st. chor. Huberta Puszczyńskiego, który został odznaczony przez Kapitułę Złotym Krzyżem z Gwiazdą Za Zasługi dla Związku. Przy aplauzie uczestników posiedzenia, odznaczenie wręczył prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, członek Zarządu Głównego kol. ppłk Zbigniew Drozdek w towarzystwie członkini ZG kol. kmdr Bożeny Szubińskiej.

         Nieco uwagi poświęcono sprawozdaniu rocznemu, które - generalnie - winno być sporządzone do 10 stycznia 2023 roku. Formularze do poszczególnych partii sprawozdania zostaną przesłane do Kół w listopadzie br. Natomiast należy przygotować się do sporządzania wniosków o wyróżnienia wpisem do Honorowej Księgi ZG i PZW (zdjęcia i uzasadnienia), list jubilatów, protokołów Komisji Rewizyjnych z przeprowadzonych kontroli itp.

        Na zakończenie, prezes PZW zasygnalizował, że w kontekście licznych głosów z poszczególnych Kół, w tym roku nie będzie organizowane spotkanie opłatkowe na szczeblu PZW, natomiast w przyszłym roku zrealizowane będą dwa przedsięwzięcia o charakterze popularnonaukowym, w tym związanym z 80-leciem utworzenia i pierwszych bojów 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Tekst: K. Zabiegliński
Foto: A. Palczewski

      
Licznik odwiedzin: 493874