Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Malbork - upamiętnienie Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem.

13 kwietnia 2018 roku minęła 77 Rocznica Ofiar Zbrodni Katyńskiej, a datę jego obchodów ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 14 listopada 2007 roku dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji władz sowieckich z 5 marca 1940r.

W dniu 13.04.2018r – pod „Krzyżem na Cmentarzu Komunalnym” i „Tablicą Policjantów powiatu malborskiego” w Malborku uczczono pamięć ofiar zbrodni Katyńskiej i ofiar katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem. W uroczystościach udział wzięły delegacje środowisk politycznych, samorządowych, harcerskich, wojskowych, policji, kombatantów w tym delegacje ZŻWP Kół malborskich z jej prezesami – płk dypl. Jerzym Litwińskim – koło 19M– i ppłk dypl. pil. Adamem Hodernym – koło 20m.

Przed złożeniem kwiatów v-ce burmistrz Jan Tadeusz Wilk wygłosił krótkie przemówienie dotyczące Zbrodni Katyńskiej i tragedii Smoleńskiej, a ksiądz dr. Arkadiusz Śnigier odmówił modlitwę. Nadmienię, że na Cmentarzu Komunalnym w Malborku jest Krzyż z Tablicą Pamiątkową opisującą powyższe wydarzenia.

Tekst i foto – Zdzisław Kowalski

 
Licznik odwiedzin: 176502